FORMPIPE: OFFENSIV SATSNING I NY STRATEGI, NYA FINANSIELLA MÅL

2021-02-16 08:57:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mjukvarubolaget Formpipe presenterar en ny tillväxtstrategi och nya finansiella mål i samband med att bolaget publicerat resultat för helåret 2020.

Den nya strategin tillvaratar möjligheter att expandera på ett flertal marknader med den egenutvecklade och framgångsrika produkten Lasernet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"Med fokus på privat sektor och en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om drygt 12 procent sedan 2016, utgör Lasernet en viktig del av Formpipes fortsatta tillväxtresa. I och med förvärvet av EFS i juli 2020 stärks möjligheterna att skala upp försäljningen av Lasernet ytterligare och vi ser betydande möjligheter att accelerera vår tillväxt de närmaste åren", kommenterar vd Christian Sundin.

Huvuddrag i Formpipes tillväxtstrategi 2021–2025 är affärsmodellen som baseras på att öka de repetitiva intäkterna genom att i största möjliga utsträckning sälja bolagets produkter som SaaS (Software as a Service), att komplettera den organiska tillväxten genom strategiska förvärv, och investeringar i sälj och leveranskapacitet för att möta efterfrågan på Lasernet som komplement till Microsoft Dynamics och Temenos affärssystem. Vidare är fokus på accelererad tillväxt i USA och Europa

I samband med att bolaget inleder en strategisk tillväxtresa sätts nya finansiella mål som följer:

den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten ska uppgå till 10 procent 2021 - 2025

70 procent av totala intäkter ska utgöras av repetitiva intäkter 2025

Rörelsemarginalen ska gradvis stärkas och överstiga 20 procent 2025

Över tid ska minst 50 procent av årets resultat delas ut

Investeringar i tillväxt kommer främst att ske genom en offensiv uppbyggnad av kapacitet med fokus på USA och Europa.

"Uppbyggnadsfasen ger en icke oväsentlig kortsiktig negativ marginalpåverkan innan vi når målen ovan", skriver vd.

"Det här är en offensiv satsning som ger oss möjlighet att utnyttja nuvarande momentum i marknaden för att utveckla Formpipe långsiktigt. I spåren av coronapandemin ser vi bland annat ökade möjligheter att rekrytera den kompetens som krävs. Därför tar vi nu vissa initiala investeringar som ger en kortsiktig negativ marginalpåverkan men som kommer generera en god avkastning på längre sikt", skriver Christian Sundin.Direkt-SE