FORMPIPE: FÅR ORDER VÄRD LÄGST 15 MLN KR, KAN UPPGÅ 50 MLN KR

2022-06-30 08:52:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Formpipe har tecknat ett avtal med Malmö Stad avseende förvaltning och vidareutveckling av stadens dokument- och ärendehanteringssystem och tillhörande moduler.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet löper över 10 år och ordervärdet uppgår som lägst till 15 miljoner kronor i form av ett återkommande arvode för support och förvaltning. Med tillkommande arvode för nyutveckling och anpassningar av befintliga system bedöms ordervärdet kunna uppgå till cirka 50 miljoner kronor enligt Malmö Stads kalkyl, uppger bolaget.Direkt-SE