FORMPIPE: EBITDA-RESULTATET SJÖNK 4 KV, SLOPAR UTDELNING

2023-02-15 08:56:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Formpipe redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 20 miljoner kronor (28).

Ebitda-marginalen sjönk till 15,7 procent (23,0).

Nettoomsättningen steg till 128 miljoner kronor (122) medan rörelseresultatet minskade till 5,7 miljoner kronor (16,0).

Resultatet efter skatt backade till 5,1 miljoner kronor (11,1) och resultatet per aktie blev 0:09 kronor (0:21).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2022. Året innan var utdelningen 0:70 kronor per aktie.

"Vi avslutar 2022 med ett mycket starkt försäljningskvartal", skriver vd Christian Sundin som framhåller att de repetitiva intäkterna i årstakt (ARR) vid utgången av året uppgick till 369 miljoner kronor (304).

"De investeringar vi gjort i kompetens för att utöka kapaciteten planar nu ut, samtidigt som intäkterna från vår starka tillväxt i ARR fortsätter att öka. Detta gör att vi bedömer att vi kommer att kunna leverera en marginalförbättring under 2023 och att vi fortsätter enligt plan mot våra kommunicerade finansiella mål för 2025", uppger Formpipe Software-chefen.Direkt-SE