FORMPIPE: EBITDA-RESULTATET BLEV 21 MLN KR 3 KV

2022-10-27 08:49:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Formpipe redovisar ett ebitda-resultat på 21 miljoner kronor (30) för det tredje kvartalet 2022.

Ebitda-marginalen blev 18 procent (28).

Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 miljoner kronor (12,2) och resultatet per aktie var 0:06 kronor (0:23).

De operativa kostnaderna för perioden uppgick till 111 miljoner kronor (89,3).

Nettoomsättningen uppgick till 117 miljoner kronor (106). Mjukvaruintäkterna ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 84,3 miljoner kronor.

Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 15 procent och uppgick till 80,9 miljoner kronor, vilket motsvarade 69 procent av nettoomsättningen (66%). Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen positivt med 3,5 miljoner kronor jämfört med föregående år.Direkt-SE