FORMPIPE: EBITDA-RESULTATET BLEV 14,7 MLN KR 2 KV

2022-07-15 08:49:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Formpipe redovisar ett ebitda-resultat på 14,7 miljoner kronor (57,8) för det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet var 0,4 miljoner kronor (29,7) och resultatet efter skatt uppgick till -0,8 miljoner kronor (22,8). Resultatet per aktie var -0:01 kronor (0:42).

Nettoomsättningen uppgick till 120 miljoner kronor (143).Direkt-SE