Rapport Ståltillverkaren SSAB redovisar en förlust för det fjärde kvartalet. Men utdelningen blir ändå högre än väntat. 

SSAB:s justerade ebitda-resultat uppgick till -127 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser 222 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet blev -1131 miljoner kronor. Här väntades -746 miljoner. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till -6,7 procent, att jämföra med väntade -4,3 procent.

SSAB rapporterar engångsposter om -47 miljoner kronor. Väntat var -50,5 miljoner.

Resultatet före skatt landade på -1292 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på -881 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 16.973 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts snittprognos på 17.151 miljoner kronor.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för 2019. Väntat var en utdelning om 1:19 kronor.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.