Rapport Oscar Properties redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Bostadsutvecklarens ledning konstaterar också att det krävs att den aviserade nyemissionen genomförs för att verksamheten ska kunna fortsätta. 

Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -24,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (133). Resultatet per stamaktie uppgick till -0:13 kronor (4:66).

Rörelseresultatet blev -29,8 miljoner kronor (154).

Nettoomsättningen uppgick till 7,7 miljoner kronor (30).

Oscar Properties styrelsen bedömer att bolaget behöver förstärka sitt rörelsekapital för att bolaget ska kunna fortsätta med sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av pågående och nystartade projekt, avslutande projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet samt lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder.

Det framgår av delårsrapporten som släpptes under natten till fredagen.

Oscar Properties likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 32,9 miljoner kronor (70,8).

Totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under den kommande tolvmånadersperioden uppgick per 30 september till 870 miljoner kronor. Av dessa har dock obligationslånet om 312 miljoner kronor förlängts till 2023 och resterande kortfristiga skulder förväntas till väsentlig del lösas i samband med färdigställande av projekt under 2021 samt avyttring av projektfastighet.

Som ett led i att etablera ett stabilare kassaflöde har avtal med SBB, tidigare under hösten, ingåtts om förvärv av en fastighetsförvaltningsportfölj, vilken kommer att bidra till ett positivt löpande kassaflöde framåtriktat, skriver bolaget.

”Detta tillsammans med en företrädesemission samt färdigställande av pågående projekt bedöms frigöra tillräckligt med likviditet för att bolaget ska kunna möta sina förpliktelser på kort och lång sikt”, skriver Oscar Properties.

Förvärvet är avhängt av att den aviserade nyemissionen om 325 miljoner kronor genomförs enligt förväntan samt att finansiering av förvärvet i övrigt erhålls enligt plan.

”Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut och inte kunna genomföras kan det innebära att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsens bedömning är att det är mycket sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas”, skriver Oscar Properties.

Oscar Properties upprepar i rapporten sina finansiella mål som kan sammanfattas att projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent och koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent.

Den 30 september 2020 uppgick soliditeten i koncernen till 38 procent.

 

Räntan
Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Affär
Uppgifter: SSAB:s storägare skeptiska till affär med Tata
Börsen
Positiv veckostart
Analys
Carnegie: Förvärv kan dubbla vinsten för Thunderfuls gamingsegmentInleder bevakning med köp
Analys
Arctic: Osäkert vad nästa trigger i Africa Energy blir
Analys
HSBC: Sämre utsikter på grund av ny covid-vågSlopar köprek för SAS
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Hernhag: Tre potentiella aktiebubblor att se upp medHållbarhet och ESG på höga kursnivåer
Aktie
Balder fortsätter att öka i EntraSelins bolag äger nu över 20 procent
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Här är villkoren i MTG:s nyemission
Fem köpvärda aktierOch tre du kan vänta med
Aktie
Di: Ta hem vinsten i BooztBolaget kommer återgå till mer normal tillvaro
Aktietips
AFV sätter köp på SBB"Med viss bävan för marknadsutvecklingen"
Aktie
Bonava flaggar för högre resultat än väntad
Asien
Nedåt i Asien med Seoul i botten
Aktie
Omvänd vinstvarning från Nobia
Investera
Lärdomar om pengar och investeringarNy bok om pengars psykologi
Aktier
De mest blankade aktierna just nu
Aktiechatt
Hernhag: Mina utdelningsfavoriter för 2021
Analyser
Här är fredagens aktieanalyser
Analys
Analytiker oroas av Teslas tapp av marknadsandelar
Analys
DNB: HMS Networks för högt värderadSänker rekommendationen till sälj
USA
Biden: 1900 miljarder dollar i stödåtgärder
Placeringar
Rapport: "Korkade fondpengar" har snedvridit stora index
Aktie
"SAS får gratis draghjälp när Norwegian skrotar långlinjer"