Rapport Oscar Properties redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Bostadsutvecklarens ledning konstaterar också att det krävs att den aviserade nyemissionen genomförs för att verksamheten ska kunna fortsätta. 

Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -24,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (133). Resultatet per stamaktie uppgick till -0:13 kronor (4:66).

Rörelseresultatet blev -29,8 miljoner kronor (154).

Nettoomsättningen uppgick till 7,7 miljoner kronor (30).

Oscar Properties styrelsen bedömer att bolaget behöver förstärka sitt rörelsekapital för att bolaget ska kunna fortsätta med sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av pågående och nystartade projekt, avslutande projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet samt lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder.

Det framgår av delårsrapporten som släpptes under natten till fredagen.

Oscar Properties likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 32,9 miljoner kronor (70,8).

Totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under den kommande tolvmånadersperioden uppgick per 30 september till 870 miljoner kronor. Av dessa har dock obligationslånet om 312 miljoner kronor förlängts till 2023 och resterande kortfristiga skulder förväntas till väsentlig del lösas i samband med färdigställande av projekt under 2021 samt avyttring av projektfastighet.

Som ett led i att etablera ett stabilare kassaflöde har avtal med SBB, tidigare under hösten, ingåtts om förvärv av en fastighetsförvaltningsportfölj, vilken kommer att bidra till ett positivt löpande kassaflöde framåtriktat, skriver bolaget.

”Detta tillsammans med en företrädesemission samt färdigställande av pågående projekt bedöms frigöra tillräckligt med likviditet för att bolaget ska kunna möta sina förpliktelser på kort och lång sikt”, skriver Oscar Properties.

Förvärvet är avhängt av att den aviserade nyemissionen om 325 miljoner kronor genomförs enligt förväntan samt att finansiering av förvärvet i övrigt erhålls enligt plan.

”Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut och inte kunna genomföras kan det innebära att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsens bedömning är att det är mycket sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas”, skriver Oscar Properties.

Oscar Properties upprepar i rapporten sina finansiella mål som kan sammanfattas att projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent och koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent.

Den 30 september 2020 uppgick soliditeten i koncernen till 38 procent.

 

Bostad
SBAB: Prisuppgången på lägenheter mattas avMen villapriserna fortsätter rusa
Foto: Shutterstock
Placera
Asiens bästa marknader i årHalvledarbristen lyfter Taiwan-börsen
Aktier
Månadens bästa och sämsta aktier
Foto: istockphoto
Aktier
Tre nya aktier i Paretos svenska portföljOch tre som åker ut
Foto: AP/TT
Wall Street
Positiv stängning i New YorkS&P 500 på rekordnivå
Börsen
Veckoavslut i påsk-dur
Foto: Nordnet
Pension
Nu har "Flytträttsklockan" slutat ticka3,6 miljarder betalades i avgifter medan klockan gick
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Mäklare spår fortsatt "småhus-boom" i vår
Bostad
Hemnet: Rekordmånga bostadsförsäljningar i marsInga tecken på avmattning
Foto: Magnus Ström / Scandinav
Elpriset
Vattenfall: Lågt elpris i väntan på vårfloden"Snöbrist pressar upp elpriset när vårfloden minskar"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är skärtorsdagens aktierekar
Analys
Dubbla köprekar för CintUnik position och högre marginaler i sikte
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Ericsson stämt för fem patentintrång
Analys
Swedencare: Pareto höjer riktkursen efter förvärv"Värdeskapande för bolaget"
Aktieportfoljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
USA
Biden: Höjda företagsskatter ska finansiera infrastruktursatsningar
Börsen
FI inleder undersökning mot NordnetGäller blankning i Moment Group
Foto: istockphoto
Aktier
Mest köpta och sålda aktierna i mars
Sektor
Blackrock: Därför gillar vi fortfarande tech-aktierKöpläge om sektorn faller ytterligare
Analys
DNB: 2021 ser ut att bli starkt år för SSAB
Sektor
Vätgassektorn fortsätter stiga efter Barclays analys
Aktie
UBS dyker upp som blankare i Kambi
USA
USA: Skattehöjningar betalar Bidens infrastrukturpaketHöjer bolagsskatten till 28 procent
Börsen
Kina överväger ny börs för att locka utlandsnoterade bolag