Förlust för MSC

Publicerad 2007-11-20 17:08

IT-bolaget MSC redovisar en förlust efter finansiella poster på en miljon kronor för årets första kvartal. Det är en försämring jämfört med samma period förra året då bolaget redovisade en vinst på 0,1 miljoner kronor.

Nettoomsättningen sjönk under perioden från 16 till 12,4 miljoner kronor. En generell nedgång i efterfrågan av IT-tjänster uppges vara den huvudsakliga orsaken till den minskade omsättningen.

Enligt MSC har det första kvartalet under 20