Rapport Lundin Gold, med tillgångar i Ecuador, redovisar ett resultat efter skatt på -39,7 miljoner dollar (7,3) för det tredje kvartalet.

Resultatet per aktie uppgick till -0:18 dollar (0:03).

I resultatet ingår en förlust på derivat om 7,2 miljoner dollar.

Det framgår av delårsrapporten.

Några intäkter redovisas inte.

Kassan uppgick till 130 miljoner dollar vid slutet av september jämfört med 168 miljoner dollar vid senaste årsskiftet.

Utvecklingen av fyndigheten Fruta del Norte i Ecuador löper enligt plan och budget för att kunna starta den första guldproduktion innevarande kvartal, skriver Lundin Gold. Kommersiell produktion väntas börja under andra kvartalet 2020.