Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar en förlust samtidigt som omsättningen sjönk något under det tredje kvartalet.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på -3,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (22,7).

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (25,3).

Nettoomsättningen uppgick till 302 miljoner kronor (342).

Kostnaderna för användarförvärv (UA) i kvartalet steg till 125 miljoner konor (90) och utgjorde 42 procent av omsättningen (26%).

För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet spelare per månad (MAU) 6,2 miljoner, en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga spelare per dag (DAU) var 1,6 miljoner, en minskning med 18 procent. G5:s bruttointäkt i snitt per betalande månadsanvändare (MAGRPPU) var 45,8 dollar, en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år.