Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar en oväntad förlust medan omsättningen kom in strax över analytikernas förväntningar. 

G5 Entertainment redovisar ett rörelseresultat på -22,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 40,3 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Ej kassaflödespåverkande nedskrivningar uppgick till 72,5 miljoner kronor (0) vilka primärt är relaterade till en förändring i bolagets utvecklingsmodell. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 49,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 360 miljoner kronor, mot väntade 352 miljoner.

Mobilspelsbolaget G5 Entertainment spår att en ebit-marginal på cirka 13-15 procent i det fjärde kvartalet, tillsammans med ett fritt kassaflöde mycket nära ebit.

Det skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

”Vi går in i en säsongsmässigt stark period under fjärde kvartalet i år och första kvartalet nästa år, och vi avser att under överskådlig framtid hålla utgifterna för UA (användarförvärv) i linje med tidigare nivåer, det vill säga inom det kommunicerade intervallet om 17-22 procent”, skriver vd:n.