Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar en förlust för det fjärde kvartalet på grund av nedskrivningar och valutaeffekter. 

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (17,1).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (18,6).

Kvartalet var negativt påverkat av nedskrivningar uppgående till -5,7 miljoner kronor och valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 328 miljoner kronor (341).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:50).

Jewels of Rome stod för 15 procent av intäkterna

G5:s egenutvecklade spel Jewels of Rome har sedan det lanserades i juni 2019 levererat en tvåsiffrig sekventiell tillväxt varje månad. Under fjärde kvartalet svarade spelet för 10 procent av bolagets intäkter och i januari 2020 för mer än 15 procent.

Det framgår av rapporten.

”Under kvartalet uppnådde vi en sekventiell tillväxt om 9 procent och de egna spelen tog en större andel av intäkterna. Med fler av våra egna spel som är på väg att lansera, har G5 en stark position när vi nu inleder 2020”, skriver bolaget.

G5 lanserade fem nya spel 2019: Match Town Makeover,Jewels of Rome, Hidden Treasures, Jewels of Mahjongoch Wordplay: Exercise Your Brain.

”Mjuklanseringen av Match Town Makeover visade att spelet behöver ytterligare insatser, men spelet kommer att lanseras globalt under 2020. Hidden Treasures redovisar så långt bra resultat och visar potential att bli en lönsam produkt. Jewels of Mahjong mjuklanserades under julhelgen och har visat lovande resultat så spelet kommer snart lanseras globalt”, skriver G5.

Wordplay: Exercise Your Brain är tillgängligt över hela världen för nedladdning sedan januari 2020.

För 2020 planerar G5 att lansera ytterligare fem nya spel.