Förlust för Boule Diagnostics

Publicerad 2017-08-25 09:42

Rapport Boule Diagnostics vänder till negativa siffror. Men förlusten beror på effektivitetshöjningar och engångskostnader.

Boule Diagnostics redovisar ett resultat efter skatt på -1,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (9). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor (1:89).

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (12,6), och inkluderar kostnader för effektivitetshöjningar och engångskostnader.

Kvartalet har påverkats av engångskostnader, i tillägg till kostnader för aktiviteter för att höja lönsamheten, på totalt cirka 8 miljoner kronor. Kostnaderna inkluderar de sista kostnaderna för vd-skiftet, kostnader för personaloptionsprogram samt nedskrivning av osäkra kundfordringar.

Nettoomsättningen uppgick till 104 miljoner kronor (102).

Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1.092 (1.143) vilket är en minskning med 4 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 miljoner kronor (-1,1).