Förlust för Atrium Ljungberg

Publicerad 2008-07-11 09:39

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar en förlust efter finansiella poster på 82,1 miljoner kronor för perioden april–juni i år.

Motsvarande månader i fjol gjorde bolaget en vinst på 487,1 miljoner kronor.

Intäkterna steg till 455,7 miljoner kronor jämfört med 448,5 miljoner kronor ett år tidigare.

För helåret 2008 räknar bolaget med ett resultat på 230 miljoner kronor efter skatt.

(TT)