I annonssamarbete med REXEL

ANNONS På Nääs fabriker utanför Göteborg har man låtit installera Rexels uppkopplade laddsystem med tjänst för elbilar. Installatören Roger Johansson på Alf Ericson Elektriska i Lerum ser stora fördelar med systemet.

– Här är våra tolv nya laddplatser som vi hyr ut till företagen. Intresset har varit jättestort och de har gått åt som smör, säger Magnus Carlsson, förvaltare och drifttekniker för Nääs fabriker, när vi kommer fram till den förhyrda delen av parkeringen där man nyligen installerat Rexels laddsystem.

För att kunna mäta hur mycket varje hyresgäst förbrukar har man valt Rexels system Rexolution som mäter förbrukningen i realtid och ger ett exakt underlag för debitering. Systemet är lika enkelt för slutkunden som för beställaren. För beställaren innebär det att man får ett smart, uppkopplat system som inkluderar både debitering, support och underhåll. För slutkundens del innebär det att det blir enkelt att starta, avsluta och följa hur mycket man laddat via mobilen.

– I takt med att det blir allt fler elbilar ser vi att efterfrågan på att kunna mäta och debitera det som laddas ökar. Det finns skatterättsliga skäl och det handlar också om rättvisa, så att det är den som förbrukar elen som också betalar för den, påpekar Roger Johansson, installatör och projektledare på Alf Ericson Elektriska i Lerum, som installerat de nya laddplatserna.

Gör en kalkyl för din fastighet, eller kontakta Rexolution här.

Laddbehovet ökar snabbt
Just nu växer antalet elbilar snabbare än någonsin. Prognosen för 2023 är 600 000 laddbara bilar och 2,5 miljoner till år 2030. I snitt beräknas varje elbil behöva tre olika laddpunkter – hemma, på jobbet och på väg.

Bostadsrättsföreningar, kontor och fabriker kan underlätta för sina medlemmar och medarbetare att välja hållbara transportalternativ samtidigt som man bidrar till miljöförbättringar.

Fakta:
Rexolution är Rexels uppkopplade laddsystem för elbilar. Med hjälp av systemet kan fastighetsägare omvandla sina parkeringsplatser till lönsamma ”tankstationer” för elbilar. I tjänsten ingår allt från förstudie, installation via ett Partnernätverk och driftsättning till administration, kundtjänst, service och underhåll.

Av: Rexel

Detta är en annons från Rexel och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.