Sektor Byggstarterna av nyproduktionsprojekt sjönk mellan mars och april. Bostadsbyggandet föll ytterligare medan övrigt byggande stod still. Det visar analysföretaget Byggfaktas byggstartsindikator.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, sjönk med 0,6 procent under april. I årstakt var nedgången 16,1 procent.

”Byggstartsindikatorn fortsätter falla och nedgången förstärks av att tidigare månadsutfall fortfarande revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Den snabba nedgången i bostadssektorn verkar nu smitta av sig även på andra sektorer, där utvecklingen vänt nedåt de senaste månaderna”, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 1,6 procent under april jämfört med i mars, och med 42,7 procent jämfört med i april 2022.

Bild: Byggfaktas byggstartsindikator

image