Analys Carnegie höjer sin rekommendation för Autoliv till köp från behåll. Riktkursen höjs till 820 från 660 kr. Det framgår av en analys som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

Carnegies analys utgår från att den stora tillbakagången på fordonsmarknaden är över och att bilproduktionen kommer att öka från det tredje kvartalet och framåt.

Banken tror vidare på högre produktivitet när volymerna återvänder, bland annat tack vare aviserade besparingsåtgärder, och räknar mot den bakgrunden med att Autolivs rörelsemarginal ökar till 10,6 procent 2023. Och med tanke på att bolagets mål är 12 procent, kan det finnas en uppsida i bankens estimat, resonerar Carnegie, som höjt sin nettovinstprognos med 45 procent för 2020 och med 6-8 procent för de efterföljande två åren, i analysen.

”Vi menar att Autoliv är i en fördelaktig position i fordonssektorn tack vara bolagets starka marknadsposition, tillväxtmöjligheter i form av marknadsandelsvinster, bolaget begränsade exponering mot de strukturella utmaningar som är relaterade till elektrifieringen i branschen, och en relativ stark historik i fråga om kassaflödesgenerering och återbäring till aktieägarna”, skriver Carnegie som menar att det kommer att finnas möjlighet för bolaget att börja köpa tillbaka egna aktier från 2023.

Aktien hade kring klockan 10 handlats upp cirka 5 procent till nivåer kring 727 kr. Utöver Carnegie har även Handelsbanken höjt sin rekommendation för aktien på måndagen.

Aktien stängde strax över 694 kr i fredags.