I annonssamarbete med PLACERAPENGAR.NU

ANNONS Ett långsiktigt och genomtänkt sparande kräver flera ben att stå på. För att trygga dina investeringar bör du fördela risken mellan både aktier, fonder och obligationer.

Din ekonomi

För att få en god ekonomi behöver du planera och investera långsiktigt. Skapa en budget, spara, betala av på lånen och investera. Du bör ha en nödbudget för oförutsedda utgifter och alltid klara dig minst tre månader vid arbetslöshet eller sjukdom. Oavsett ditt ekonomiska läge är det klokt att redan idag börja spara och investera. Du behöver både pengar på banken och pengar som växer årligen i form av ränta och värdeökning.

Fördela risken

Aktiemarknaden går upp och ner, vilket särskilt märks nu under coronapandemin. För att skapa en god investeringsportfölj bör du se till att sprida dina investeringar. Lägg inte alla ägg i samma korg. Du bör både sprida riskerna genom att investera i olika finansiella instrument: sparande, obligationer, fonder och aktier. Inom de olika investeringsmöjligheterna bör du också sprida riskerna genom att investera i olika branscher, länder och företag. Alla investeringar påverkas av marknaden, ibland sjunker värdet, ibland höjs det. Innan coronapandemin skulle ingen riktigt ha trott att just toapapper och Zoom skulle vara en särskilt bra investering, medan reseföretag skulle gå i konkurs.

Investera i obligationer

Obligationer är en tryggare investering än aktier. Mindre risk och inte lika stor utdelning, men sannolikheten att verkligen få tillbaka pengarna med god ränta är stor. Både länder, riksbanken, och företag erbjuder obligationer. En obligation är egentligen ett tidsbundet lån – ett företag behöver pengar. Istället för att ta ett lån på banken får du köpa en obligation. Vanligast är kupongobligationer som innebär en återkommande räntebetalning. Låt oss säga att du köpt en obligation för 100 000 kronor på tio år. Det innebär att du får tillbaka din investering på 100 000 kronor om tio år. Men under tiden får du också ut ränteutbetalningar, månads- eller kvartalsvis. Det gör obligationer till en trygg investering. Obligationer är ett bra komplement till aktier och det enklaste sättet att få exponering som småsparare är att välja obligationsfonder.

Investera i aktier

Aktier ger dig en möjlighet till större vinst än obligationer, samtidigt är de också alltid en större risk. För att få en bra aktieportfölj bör du investera i olika slags branscher och företag. Investera bara i företag som du förstår dig på och som du tycker om. Läs på och följ med i utvecklingen. Glöm inte heller bort att det finns små och lokala företag att investera i, vilka ibland kan ge riktigt bra avkastning. Företag som arbetar med miljöteknik är vanligtvis goda investeringsobjekt för framtiden. Läs mer om att investera i obligationer och aktier på www.placerapengar.nu och som också har en smart investeringsguide.

Av: Placerapengar.nu

Detta är en annons från Placerapengar.nu och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.