Fördel för sverigefonder

Fördel för sverigefonder

Publicerad 2010-06-21 08:39

När den värsta oron efter den europeiska skuldkrisen nu lagt sig ser möjligheterna för svensk exportindustri mycket goda ut enligt förvaltarna på Enter Fonder.

Enter Fonder märkte av en klar vändning uppåt för orderingången bland svenska företag i slutet av första kvartalet i år, och de räknar med att trenden fortsätter.   Framförallt för exportbolagen, som just nu drar nytta av PIGS-oron. Euron har fallit 20 procent mot dollarn sedan december 2009, och kronan har följt med ner i källaren.

– Kronförsvagningen, som gått hand i hand med försvagningen av euron, har gett en oväntad boost för svensk export, säger John Bornstein, aktieförvaltare på Enter Fonder.

När den värsta oron för den europeiska skuldkrisen lagt sig kan fokus dessutom skifta till makrodata – och de ser rekordstarka ut. I och för sig kommer troligen tillväxttakten avta något till hösten, tror Enter, men det ser ändå bra ut.

Tillväxten i världen kommer dessutom inte drivas av Europa, utan av andra länder. Många svenska företag drar nytta av detta, tack vare av att man har en relativt stor del av sin försäljning till tillväxtländer. Atlas Copco har till exempel ökat andelen försäljning till länder utanför Europa och Nordamerika från tjugo till nästan femtio procent de senaste tio åren.

BNP i länder som Singapore, Indien, Kina och även Australien visade inte negativa siffror någon gång under finanskrisen, och nu stiger tillväxten även där. Tittar man på Kina och Ryssland till exempel, så är det dessutom länder med både låg statsskuld och lågt budgetunderskott.  

ECB har muskler

Även om euron försvagats ser inte Enter någon fara för en förtroendekris för den gemensamma europeiska valutan, med efterföljande eurokollaps. Detta tack vare att europeiska centralbanken, ECB, har stora möjligheter att stödköpa statsobligationer – om de vill.

– Brittiska centralbanken har köpt obligationer till ett värde av 15 procent av BNP och USA:s riksbank har köpt till ett värde av 12 procent av BNP, men ECB har bara köpt till ett värde av 0,3 procent av Euroländernas BNP. Så de kan köpa mycket mer om de vill, säger Anders Wilson, ränteförvaltare på Enter Fonder.

På det stora hela ser det alltså ljust ut på den svenska aktiemarknaden, men självklart finns det reservationer, även enligt förvaltarna på Enter. Historiskt brukar det ofta komma en konsolidering på marknaden ganska direkt efter en sådan vändning som vi sett under våren. Dessutom kan bolag som inte lever på exportinkomster få det svårare. Handeln och byggindustrin till exempel kan drabbas när riksbanken höjer räntan, och när det gäller bankerna råder en osäkerhet om nya regleringar.

Huvudalternativet till aktier, det vill säga ränteplaceringar, känns däremot inte hett.

– De långa räntorna är så dyra att de bara är en intressant placering om du tror på nästintill ett domedagsscenario, säger Anders Wilson.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER