Carl Bennet är storägare och styrelseordförande för Lifco.

Rapport Finansmannen Carl Bennets konglomerat Lifco redovisar ett förbättrat resultat för det tredje kvartalet. Men flera verksamheter lider av leveransproblem vilket lett till växande lager.

Lifco redovisar ett resultat efter skatt på 327 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (254). Resultatet per aktie uppgick till 3:48 kronor (2:73).

Nettoomsättningen ökade med 17,8 procent till 2.787 miljoner kronor (2.365). Organiskt steg omsättningen 6,4 procent.

Rörelseresultatet, ebita, blev 520 miljoner kronor (404) resultatet före skatt uppgick till 436 miljoner (332).

Fortsatta leveransproblem i flera verksamheter

Industrikonglomeratet Lifco har fortfarande leveransproblem i många verksamheter, vilket lett till förhöjda lagernivåer.

Det framgår av bolagets rapport.

”Detta kompenseras emellertid till stor del av ökade kundförskott inom divisionerna Skog och Miljöteknik”, skriver vd Fredrik Karlsson.

Under året har Lifco konsoliderat åtta förvärvade verksamheter och efter kvartalets utgång har Lifco även tecknat avtal om att förvärva ytterligare ett bolag, svenska ECR system.

”Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,0 gånger ebitda före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger ebitda” skriver Fredrik Karlsson.

I rapporten framgår även att marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom bolagets tre affärsområden.