Rapport Actic förbättrade visserligen resultatet men det tredje kvartalet var ändå svagare än vanligt. Friskvårdskedjan ska nu justera priserna för att tackla de ökade kostnaderna. 

Actic redovisar ett ebitda-resultat på 58,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (57,7).

Rörelseresultatet (ebit) blev 8,7 miljoner kronor (5,7), medan resultatet efter skatt uppgick till -1,0 miljoner kronor (-4,8). Nettoomsättningen blev 186 miljoner kronor (163).

”Resultatmässigt har utfallet i kvartalet varit något svagare än vad ett normalt tredje kvartal brukar innebära. Den generella oro som finns i vår omvärld har påverkat vår verksamhet, där framför allt elpriserna påverkat oss. Effekten av de ökade elpriserna har dock begränsad påverkan då mer än hälften av våra anläggningar har avtal där elkostnaden ingår i hyran”, skriver tillförordnade vd:n Anna Eskhult i rapporten.

Framåt förväntar sig Actic att se en ökning i kostnader, där inflationen slår på bolagets hyreskostnader vilket tillsammans med ökade elpriser och räntor får en påverkan på koncernens kostnadsbild och därmed lönsamheten.

”För att möte de ökade kostnaderna har vi i det tredje kvartalet initierat prisjusteringar för medlemsbasen och arbetet kommer fortsätta under kommande kvartal”, skriver vd:n.