Förändringar i valberedningen för Resurs Holding AB (publ)

2021-12-03 13:00:00
Valberedningen inför årsstämman 2022 har nu följande sammansättning:
  • Martin Bengtsson, utsedd av Waldakt AB
  • Jonas Strömberg, utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB
  • Oskar Börjesson, utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia
  • Sten Schröder, utsedd av Catea Group AB

Resurs årsstämma äger rum den 28 april 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.seeller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2022.
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +4673 644 33 95
Lena Johansson, Legal Counsel, lena.johansson@resurs.se,+46 73 274 54 19
 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Cision