Förändring av antalet aktier och röster i Alimak Group

2023-03-31 08:00:00

Alimak Group AB (publ) (”Alimak Group”) har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en företrädesemission av aktier. De aktier som tecknades med företrädesrätt till följd av företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och konverterats från betalda tecknade aktier till nya aktier i Alimak Group vilket resulterat i en ökning av 53 222 534 aktier respektive röster.

Före emissionen av nya aktier fanns det 54 157 861 aktier i Alimak Group, motsvarande 54 157 861 röster. Antalet aktier har genom emissionen ökat med 53 222 534, motsvarande 53 222 534 röster.

Per den 31 mars 2023 uppgår det totala antalet aktier i Alimak Group till 107 380 395 aktier, motsvarande 107 380 395 röster.[1]

[1] Alimak Groups innehav av egna aktier uppgår per den 31 mars 2023 till 742 611 aktier.

MFN