Förändring av antalet aktier och röster

2022-11-30 10:00:00

Bure Equity AB (publ) ("Bure") meddelar idag att det totala antalet aktier och röster i Bure har ökat med 105 136 C-aktier respektive 10 513,6 röster.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier och röster i Bure till 74 146 921 aktier respektive röster. Aktiekapitalet uppgick då till 575 698 237,95 kronor.

Bure har under november emitterat 105 136 C-aktier vilket ökat aktiekapitalet med 816 306,45 kronor. Emissionen av C-aktierna skedde med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2022. Bure återköpte C-aktierna direkt efter emissionen. Aktierna emitterades och återköptes i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2022 som antogs av årsstämman den 3 maj 2022.

Per dagens datum uppgår det totala antalet utestående aktier i Bure till 74 252 057, varav 74 146 921 är stamaktier och 105 136 är C-aktier. Antalet röster i Bure uppgår per dagens datum till 74 157 434,6 och aktiekapitalet uppgår till 576 514 544,40 kronor.

MFN