Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

2023-03-31 07:30:00

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under mars 2023 omvandlades 600 000 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 31 mars 2023 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14492185 kronor, fördelat på sammanlagt 724609266 aktier, varav 164860793 A-aktier och 559748473 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2208 356 403.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO

Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 07.30 CEST.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besökwww.starbreeze.com.

Cision