Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

2021-07-30 14:00:00

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under juli 2021 omvandlades 185 000 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 juli 2021 uppgår Starbreeze aktiekapital till 14 492 185 kronor, fördelat på sammanlagt 724 609 266 aktier, varav
166 692 565 A-aktier och 557 916 701 B-aktier. Antalet röster uppgår till 2 224 842 351.

Cision