Fondraketer i Baltikum har tappat farten

Publicerad 2011-10-10 14:32

I krisens spår har de tre börserna i Baltikum fått bakslag. Nu skrivs tillväxtprognoserna ned – men länderna står sig ändå väl i oroshärdarnas Europa.

De baltiska länderna återhämtade sig med stor kraft efter förra finanskraschen. Börserna också. Under fjolåret var Estland en av världens bästa aktiemarknader, med en uppgång på 47 procent. Det blev rusning till de fåtaliga Baltikumfonderna i Sverige – till den grad att flera förvaltare tvingades stänga sina fonder tillfälligt.

Sådan extrem utveckling är dock inte trolig inom överskådlig framtid, enligt Mikael Johansson, analyschef på SEB som ansvarar för Baltikum.

– Den här gången vågar vi inte tro på det utan snarare ett hanka sig fram-scenario, säger han.

I en ny prognos spår SEB att tillväxten i Baltikum kommer bromsa in kraftigt nästa år. Tillväxten i år väntas bli 6,5 procent i Estland och Litauen, och därefter sjunka till 3,0 respektive 4,0 procent. Enligt prognosen kommer Lettlands tillväxt mattas av från 4,4 till 3,5 procent.

Börserna i Baltikum har inte varit förskonade från oron i omvärlden. Indexen i Estland och Litauen har backat ungefär lika mycket som Stockholmsbörsen i år. Men lettländska Rigabörsen har stått emot väl – ligger bara minus 2 procent sedan årsskiftet.

Bakgrunden är att börsen i Lettland varit på en lägre nivå, och att landets återhämtning efter finanskrisen skett senare, jämfört med grannländerna. Det säger Eglé Fredriksson, portföljförvaltare på East Capitals Baltikumfond.

Den fonden har haft tappat mest i år – minus 19 procent – av Baltikumfonderna på svenska marknaden. En utveckling som är några procent sämre än genomsnittet.

En förvärrande omständighet när världsekonomin hackar är baltländernas exportberoende. I Estland står exporten för 71 procent av BNP, enligt SEB:s rapport. För Litauen och Lettland är motsvarande siffror 59 respektive 46 procent. Det är att jämföra med 31 procent för den stora grannen i öst – Ryssland – vars ekonomi till stor del drivs av inhemsk konsumtion.

Men det finns även faktorer som talar för aktiemarknaderna i Baltikum, enligt Eglé Fredriksson.

– På medellång och lång sikt är det en väldigt attraktiv investering jämfört med andra länder i Europa, på grund av hög förväntad tillväxt och låg värdering. I ett kortare perspektiv beror utvecklingen givetvis på hur skuldkrisen utvecklar sig, säger hon.

Utveckling för Baltikumfonder i år (t o m 10 oktober)
3 mån i år
Danske Invest Baltic -17,2% -14,8%
Prudentis Baltic Acc -21,1% -16,5%
East Capital Baltikumfonden -18,1% -19,2%