Fonder I november noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor. Aktiefonder, hedgefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar, medan blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag, visar statistik från Fondbolagens förening. 

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november med drygt 223 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6.196 miljarder.

Under november månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 5,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 5,9 miljarder och i hedgefonder nettosparades 3 miljarder. Även långa räntefonder och övriga fonder uppvisade nettoinsättningar på 2,2 miljarder vardera. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 6,5 miljarder och från korta räntefonder på 1,1 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 31 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 34,2 miljarder.

”Att fondpengar flyttats från kategorier med lägre risk till de med relativt högre risk visar på ökat mod bland spararna. Modet tror jag kommer av den senaste tidens börsuppgång. Med två starka börsmånader bakom oss ökar tron på att börsen ska fortsätta upp. Och risk och förväntad avkastning hänger ju ihop. Så spararnas pengar letar sig tillbaka till aktiefonder”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

nettosparande-nov-22

aktiefonder-nov-22