Aktier Oron för en lågkonjunktur har satt tydliga spår i de amerikanska småbolagens aktiekurser. USA:s ekonomi går dock fortsatt starkt och 2023 kan bli ett revanschår för småbolagsaktier, enligt fondjätten T Rowe Price. 

Bakom analysen står bolagets förvaltare och aktiestrateg Curt Organt, som är inriktad på småbolag. Organt slår tidigt fast att småbolagens värderingar nu fallit till ”extrema nivåer” i förhållande till storbolagen. Utförslöpan har pågått sedan november 2021 då mindre bolag handlades på rekordhöga nivåer. 

– Inte sedan it-bubblan kollapsade har småbolagens relativa värdering varit så här låg, skriver Curt Organt. 

– Investerare har förståeligt nog blivit skrämda av den höga inflationen, hökaktiga penningpolitiken och oron för en lågkonjunktur, men det har slagit oproportionerligt hårt, tillägger han och syftar på småbolagen. 

Vid nuvarande värderingsnivåer för småbolagen prisar marknaden in en djup och långdragen lågkonjunktur, fortsätter förvaltaren. 

– USA kan gå in i en lågkonjunktur, men nedgången kommer sannolikt att bli kortare och inte lika djup som dagens extrema värderingar implicerar, skriver Curt Organt. 

Han påpekar även att de kraftiga kursnedgångarna inte återspeglas i lägre vinstprognoser. Tvärtom har vinstförväntningarna för småbolagen ”stått pall”, enligt förvaltaren.

– Det har gjort att vi fått den här betydande multipelkontraktionen när det kommer till småbolagens framåtblickande p/e-tal, trots att utsikterna inte påverkats negativt i någon större omfattning, skriver Curt Organt.

Nyckeltalet p/e visar förhållandet mellan aktiekursen och bolagets vinst. Förvaltaren beskriver ett händelseförlopp där vinstprognosen för ett bolag ligger fast samtidigt som kursen faller, vilket gör att det framåtblickande p/e-talet för aktien sjunker. 

– Analytikerna har justerat ned sina vinstförväntningar mer för de större bolagen inom Russel 1000-indexet, men där har aktiekurserna generellt sett inte följt med ned, skriver Organt vidare i analysen och betonar därmed att storbolagens aktier blivit dyrare överlag, baserat på deras framåtblickande p/e-tal.