Börsen En klassisk aktie- och obligationsportfölj går mot en renässans, enligt Russell Investments. I en marknadsutblick uppger fondjätten att 2023 blir den “diversifierade portföljens år”.

Världsekonomin går sannolikt in i en lågkonjunktur under nästa år och börserna kommer att få det kämpigt, spår fondjätten Russell Investments strateger i en färsk marknadsutblick.

Däremot handlar det inte om någon djupare nedgång, vilket bäddar för en återhämtning i ekonomin framåt slutet av 2023, enligt strategerna.

– Den stora frågan inför 2023 är om inflationstrycket lättar tillräckligt för att centralbankerna inte ska behöva höja räntan ännu mer och eventuellt gå fram med stimulanser, säger Andrew Pease, global chefsstrateg på Russell Investments i en kommentar.

– Vi förväntar oss att inflationen kommer att falla tillbaka i takt med att efterfrågan avtar globalt. Detta borde innebära att centralbankerna så småningom kan ändra kurs och sätta scenen för nästa ekonomiska uppgång, tillägger han.

När det gäller enskilda tillgångsklasser förväntar sig Russell Investments att obligationer gör en “comeback” efter det avkastningsmässigt usla 2022. Samtidigt är uppsidan på aktiemarknaden begränsad med anledning av risken för en lågkonjunktur, bedömer fondjättens strateger.

Vidare tror de att den amerikanska dollarn kan försvagas mot slutet av året när centralbankerna väntas lätta på bromsen. En sådan rörelse skulle kunna sätta fart på tillväxtmarknaderna och blir något att hålla ögonen på, enligt Russell Investments.

– Överlag blir 2023 sannolikt den diversifierade portföljens år, där en traditionell, balanserad portfölj med 60 procent aktier och 40 procent obligationer går bra, kommenterar Andrew Pease.

Tidigare under året flaggade ett par amerikanska storbanker för att 60/40-portföljen har en ljus framtid, något som Privata Affärer rapporterade om. Börsexperter som tidningen talade med dissade dock upplägget.

Den klassiska portföljen placerades i frysboxen när räntorna var låga eller till och med negativa i delar av världen.