Fonder Hösten blir visserligen volatil, men på börsen blir det positivt! Det spår svenska fondförvaltare enligt Förvaltarbarometern för det tredje kvartalet i år. Sverige är den mest intressanta marknaden, anser de flesta av förvaltarna.

Förvaltarbarometern, som regelbundet genomförs av Fondbolagens förening, har inte förändrats under det tredje kvartalet i år, utan resultatet är fortsatt positivt. Förvaltarna som deltagit i undersökningen ser just nu Sverige som den mest intressanta aktiemarknaden.

Tre av de 21 deltagande förvaltarna är mycket positivt inställda till marknadsutsikterna medan tre andra förvaltare varken är positiva eller negativa.

”Fortsatt positiv global börsutveckling”

”Trots att vi befarar ökad volatilitet under hösten till följd av en cocktail av olika orosmoln såsom högre inflation, arbetskraftsbegränsningar i USA samt spridningen av deltavarianten tror vi ändå på en fortsatt positiv global börsutveckling under hösten. Detta eftersom rekordmånga bolag överträffade vinstestimaten i det andra kvartalet och vi ser många höjda helårsprognoser. För att vi ska se fortsatt stigande börser är det viktigt att bolagen levererar på sina prognoser och fortsätter leverera vinsttillväxt”, resonerar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker respektive förvaltare på SEB, och som deltagit i undersökningen.

På frågan om hur marknadsutsikterna ser ut om ett halvår svarade en klar majoritet, 13 förvaltare, att de kommer att vara oförändrade, och fem av dem tror till och med att utsikterna kommer att vara ännu bättre än de är i dag. Endast tre av förvaltarna tror på sämre utsikter i början av nästa år.

”Negativa effekter ebbar ut”

En av undersökningens huvudfrågor handlade specifikt om Stockholmsbörsen, och hur den kommer att utvecklas under sex månader framåt. Sex av förvaltarna tror att börsen varken utvecklas positivt eller negativt medan tre tror att den kommer utvecklas negativt.

”Svenska börsen har gått starkt hela 2021 drivet av att vinsterna har varit klart bättre än väntat. Nu finns det dock konjunkturmotvindar i form av komponentbrist och nya coronarestriktioner i många länder. Mot den bakgrunden känns det rimligt att börsuppgången tar en paus i det korta perspektivet. Men på ett och två års sikt finns det goda skäl att räkna med att börsen står högre när dessa tillfälligt negativa effekter ebbar ut”, kommenterar en annan av de deltagande förvaltarna, Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder.

17 av 21 positiva

På lång sikt tror huvuddelen av de deltagande förvaltarna positiva, 17 stycken, medan endast tre varken tror på någon positiv eller negativ utveckling under de närmaste två åren. På denna fråga är det bara en av förvaltarna som är mycket positiv.

Majoriteten av de deltagande förvaltarna har den svenska marknaden som favorit, med Europa som god tvåa.

Not: Undersökningen genomfördes mellan den 26 augusti och 2 september.