Placera Landets fondförvaltare är positiva till börsutsikterna under senare delen av året. De flesta tror att börsen då är bättre, eller mycket bättre än just nu. Det visar Fondbolagens Förenings nya Förvaltarbarometer.

Tillverkningsindustrin är mest intressant just nu anser fondförvaltarna som deltagit i undersökningen. De är även övervägande positivt inställda till marknadsutsikterna framöver. 

Totalt 22 fondförvaltare och experter svarade mellan den 19 och 26 februari på frågor om hur de bedömer utsikterna på Stockholmsbörsen och både kort och lång sikt.

”Ännu ljusare om ett halvår”

Läget är positivt just nu enligt majoriteten av förvaltarna. Men på sex månaders sikt är marknadsutsikterna ännu ljusare, enligt svaren.

Tolv av 22 förvaltare tror att marknadsutsikterna då kommer att vara bättre, eller mycket bättre, än i dag. Av de resterande svarade nio förvaltare att läget kommer att vara ungefär som i dag, medan en svarade att utsikterna då kommer att vara sämre.

”Sett över 6 månader är jag försiktig optimistiskt. Pandemin bör vara under kontroll och ekonomin återhämtar sig. Mycket är dock diskonterat. På längre sikt är jag mer optimistiskt. Hushållen kan konsumera samtidigt som politikerna satsar. Högre räntor kan vara ett problem för överdrivna värderingar men i övrigt en comeback för bolag utanför teknikhaussen”, kommenterar Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar.

”Begränsade nedåtrisker”

En fråga handlade om utvecklingen på börsen i Stockholm på ett till två års sikt. I det lite längre perspektivet är de allra flesta, 16 förvaltare, positiva.

”Vi ser begränsade nedåtrisker i global och svensk ekonomi för vidare smittspridning då vaccinationsutrullningen väntas fortsätta öka. När väl osäkerheterna för coronavirusets påverkan på företagens vinster mattas av kan marknaden återigen börja fokusera på framtida vinster fullt ut. En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris”, kommenterar Martin Axell, senior förvaltare på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

En av frågorna handlade om vilken bransch förvaltarna anser vara mest intressant. Nio av förvaltarna svarade tillverkningsindustrin, medan bara tre nämnde cykliska sektorer, till exempel byggsektorn och råvaror.