Aktier Två byggrelaterade bolag och ett elektronikföretag har tagit plats i Carnegie Småbolagsfond under den gångna månanden.

Det är fondens förvaltare Mattias Montgomery som i fondens månadsrapport skriver att man adderat två klassiska byggrelaterade innehav i portföljen. 

Det första bolaget är NCC som är ett bekant bolag för Carnegie Fonder men ny när det gäller just Carnegie Småbolagsfond.

”Det är intressant att gå tillbaka och lyssna på kvartalskommunikationen sedan nuvarande VD Tomas Carlsson tog över, där det i efterhand varit tydligt att vändningen av bolaget skulle ta tid och att marknaden inte riktigt tog till sig det budskapet”, skriver Montgomery.

Han tror nu att den ändrade redovisningsmetoden för att sätta stopp för nedskrivningstrenden nu är nära att ha gått igenom merparten av pågående projekt.

”Detta bör mekaniskt leda till högre marginaler, samtidigt som vi ser en stark nordisk byggmarknad. I kombination med ett svagt förtroende från aktiemarknaden som gett upp hoppet om högre marginaler, tror vi det är bra timing att äga från och med nu”, skriver Montgomery.

Det andra bolaget är Lindab som också gynnas av en stark byggmarknad och där fortsatta förvärv kommer ändra marknadens inställning till värderingsmetoden av bolaget, menar Montgomery.

Han noterar också att Lindabs inköpspriser ökat kraftigt till följd av högre råmaterialpriser.

”Men vi tror att det kan föras över till kund då problemet uppstått för hela marknaden, samt att det krävs prishöjningar en bra bit över konkurrenterna för att installatörerna (som är vana vid Lindabs produkter) ska fundera på att byta leverantör”, skriver han.

Carnegie Småbolagsfond har också adderat elektronikbolaget Mycronic till portföljen.

”[Mycronic] utgör ett starkt case som dels förtjänar högre multiplar men vi tror också på fortsatt vinsttillväxt som kan överträffa marknadens förväntningar på sikt”, skriver Montgomery.