Börsen Fondförvaltare fortsätter att vara negativa till marknadsutsikterna i dagsläget. Men många tror att det kommer att se bättre ut om ett halvår och på ett till två års sikt är utsikterna ännu bättre. Det visar den senaste upplagan av Förvaltarbarometern från Fondbolagens förening.

Enligt barometern har 19 av 27 tillfrågade förvaltare en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget.

Sju förvaltare har varken eller negativ eller positiv syn. En förvaltare bedömer marknadsutsikterna i dagsläget som positivt.

– Vi ser som övriga marknaden tendenser till att inflationen börjar rulla över till en lägre nivå. Det har lett till att marknaden den senaste tiden har prisat in en lägre diskonteringsränta (en amerikanskt 10-årig statsränta har gått ner med över en halv procentenhet på några veckor och handlas nu till 3,60 procent), vilket höjt priset på framtida bolagsvinster och får ses som den största bidragande faktorn till varför börsen gått så stark senaste veckorna, säger Sebastian Hallenius, allokeringschef på Länsförsäkringar Fonder, i ett pressmeddelande.

Samtidigt påpekar han att tillväxttalen för ekonomin det kommande året tagits ner.

– Det kommer troligen leda till ytterligare nedrevideringar av bolagens vinster. Därför har vi blivit mer restriktiva med vår riskbudget på kort sikt, säger han.

På frågan om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna om ett halvår svarar 13 förvaltare att de tror att marknadsutsikterna kommer att vara bättre eller mycket bättre om ett halvår.

Åtta förvaltare tror på en oförändrad syn om ett halvår och sex förvaltare svarar att de tror marknadsutsikterna kommer vara sämre eller mycket sämre.

När det gäller utvecklingen på Stockholmsbörsen specifikt så har 12 av 27 förvaltare har en positiv syn på börsutvecklingen det kommande halvåret medan sju förvaltare har en negativ syn. Åtta förvaltare har en varken positiv eller negativ syn för tidsperiodens utveckling.

Men förvaltarna är desto mer eniga när det gäller börsutsikterna på lite längre sikt. Hela 25 av 27 förvaltare spår en mycket positiv eller positiv utveckling på ett till två års sikt.

– En känd devis är att man ska ha dubbelt så hög övertygelse för att positionerna sig för en börsnedgång som för att investera i tro om att marknaden ska gå upp. Över tid så leder diversifierad risk till avkastning och givet det oroliga läget (Ukraina, inflation-, konjunktur- och energioro) så ser det redan nu ut att vara köpvärt på lång sikt för den som kan leva med risken på kort sikt, säger Sebastian Hallenius.