Fonder I mars noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 3,7 miljarder kronor. Såväl aktiefonder, som blandfonder och korta räntefonder hade nettouttag under månaden. Däremot uppvisade långa räntefonder, och i synnerhet företagsobligationsfonder nettoinsättningar. Det framgår av månadsdata från Fondbolagens förening.

Under mars månad hade aktiefonder nettouttag på 1,6 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,3 miljarder. Även korta räntefonder noterade nettoutflöden på 1,7 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i långa räntefonder på 0,6 miljarder kr.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 35,1 miljarder kr och från aktiefonder uppgår nettouttagen till 34,4 miljarder.

”För tredje månaden i rad var det uttag från såväl aktiefonder som från fonder totalt, om än på en lägre nivå än under föregående månader. De aktiva fondspararna valde att göra uttag från Nordamerika- och Europafonder medan insättningar gjordes i framför allt Sverigefonder. Noterbart är också att korta räntefonder noterade nettoutflöden i mars”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Trots utflödet totalt för aktiefonder uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 5,2 miljarder kr under månaden.

”Rysslandsfonderna är fortsatt stängda, vilket betyder att värdet som redovisas i statistiken för mars baseras på senaste NAV-kurs (oftast 25 februari) och ska därmed inte ses som en uppskattning av värdet per den 31/3”, heter det.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med 58 miljarder kr och uppgick vid utgången av månaden till 6.467 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 65 procent placerade i aktiefonder.