Adam Nyström och Gustaf Setterblad förvaltar Didner & George Aktiefond

Fonden som satsar stort på bankaktier

Publicerad 2015-10-20 09:13

Didner & Gerge Aktiefond ligger i topp när det gäller avkastningen sista fem åren bland Sverigefonder. I höst satsar man hårt på bankaktier. Inför sista kvartalet ligger man med nästan en tredjedel av portföljen inom finans.

Det är heller inte bara de sista fem åren som Didner & Gerge Aktiefond har noterat framgångar. Ända sedan starten 1994 har fonden varit framgångsrik med att slå index utan att ta alltför stora risker. Utmärkande är att fonden bortser helt och hållet från index utan placerar enligt utpräglad stockpicking där varje bolag får stå för sig själv.

Sedan knappt två år tillbaka har ursprungsförvaltarna och grundarna Henrik Didner och Adam Gerge lämnat över förvaltningen till Gustaf Setterblad och Adam Nyström som liksom sina företrädare har lyckats ge andelsägarna mervärde i form av en aktiv förvaltning. 

Nu med 2,5 månad kvar av 2015 har fondvärldens förvaltare positionerat sig inför den rapportflod som redan rullat igång. Och när det gäller Didner & Gerge Aktiefond är det en tuff satsning på bankaktier som gäller.

Bland de tio största innehaven är inte mindre än fem banker och totalt representerar de ungefär en tredjedel av hela portföljen. Det är en betydligt större andel än de flesta andra Sverigefonder där bankandelen i snitt ligger på ungefär 20 procent.

Alla de fyra svenska storbankerna finns med där Nordea är det största innehavet.

– Vi tycker att de svenska bankerna är vettigt värderade och att de har goda möjligheter att öka vinsten framöver. Dessutom ser vi att de har möjligheter till en bra utdelning, säger Gustaf Setterblad.

Fonden har möjligheter att placera 10 procent av förmögenheten utanför Sverige och det har man utnyttjat genom att lägga nästan så mycket i Danske Bank – ett innehav sedan flera år.

– Banken hade i förra finanskrisen svårigheter med stora kreditförluster efter att ha expanderat i helt fel läge. Men på senaste åren har förlusterna minskat ordentligt och problemområden har tagits bort, vilket har gjort stora resultat. Vi var något år för tidiga med vår investering, men på senare tid har det varit en lysande placering, menar Setterblad.

En tung investering hos fonden har också Hennes & Mauritz varit över tid och senast de enskilda innehaven redovisades var bolaget det tyngsta innehaven med strax under 10 procent.

– Tidigare har vi varit oroliga för att bolagets marginaler skulle pressas för mycket, men nu ser det ut som om man har hittat rimliga nivåer. Och tillväxtmässigt finns det stora möjligheter genom att bolaget kan fortsätta att öppna nya butiker.