Fonden för de nya tillväxtmarknaderna

Publicerad 2013-03-27 10:15

Sugen på att investera i Bangladesh? I dagarna sparkar Tundra igång den nya Frontier Opportunities Fund som ska investera i länder med stor befolkning och låg ekonomisk utvecklingsgrad.

”Frontier Markets” är ett begrepp som syftar på marknader som fortfarande är omogna och har en låg ekonomisk utvecklingsgrad och/eller har kapitalmarknader som är svårtillgängliga för utländska investerare.

Det breda MSCI Frontier Markets indexet består till hälften av de olje- och gasrika länderna kring Persiska viken. Dessa länder har förvisso utvecklade ekonomier men hamnar i kategorin på grund av att kapitalmarknaderna inte alltid är lättåtkomliga för utländska investerare.

Den andra halvan av Frontier Markets indexet består av länder som Nigeria, Bangladesh, Pakistan och Vietnam där befolkningen är stor och ekonomin relativt outvecklad.

Till skillnad från andra Frontier Markets-fonder så ska Tundras fond enbart fokusera på den sistnämnda kategorin, alltså folkrika marknader där ekonomin är outvecklad.  

– Vi ser Mellanöstern som ett helt separat case. Det är inte nödvändigtvis ett dåligt case men det är onekligen svårt att jämföra till exempel Qatar med Nigeria. För att inte blanda ihop korten har vi därför valt att helt fokusera på de folkrika och ekonomiskt underutvecklade länderna istället, säger Mattias Martinsson på Tundra Fonder.

Det innebär också att fondens jämförelseindex blir det smalare ”MSCI Frontier Markets exklusive GCC-länderna”.

Den som vill investera i fonden kan redan nu göra det på de vanligaste fondplattformarna. Men det dröjer till den 2:a april innan det första NAV-värdet sätts och handeln inleds ”på riktigt”.

Avgiften kommer att vara 2,5 procent utan köp- och säljavgifter. Fonden väntas lanseras i premiepensionssystemet under april.