Börsen Världens stora centralbanker har blåst upp en bubbla i techaktier som förr eller senare kommer orsaka en "uttömning" i de globala aktiemarknaderna, enligt ordföranden för Australiens 135 miljarder dollar tunga statliga investeringsfond.

Fondchefen Peter Costello menar att de centralbanksledda interventioner som gjordes för att rädda kapitalmarknaderna från likviditetsbrist under fjolåret har lagt grunden för en enorm sårbarhet i både ekonomin och finansmarknaderna, skriver Financial Times.

”Vad som oroar mig är att det inte finns något att göra när alla maktmedel förbrukats. Vi kommer inte ha något kvar till nästa kris, och det finns alltid en nästa kris”, sade Peter Costello.

Den ”instabila prisbubblan” som växt fram i alla tillgångsslag kommer punkteras och när värderingarna till sist börjar falla fritt så kommer centralbankerna stå handfallna, menar han.

”Det finns ingen eldkraft kvar. Då kan de inte göra någonting”, sade han till tidningen.

Likviderar innehav

Fonden – Australian Government Future Fund – har mot bakgrund av de dystra prognoserna om en bubbla fokuserat på att likvidera innehav under 2020. Det har lett till att kassan växt från 17 procent till 20 procent, något som kan jämföras med ett snitt på 3,8 procent enligt en färsk förvaltarundersökning från Bank of America.

Utökningen av kassan har medfört att fonden underpresterat kraftigt. Avkastningen var blott 1,7 procent under 2020, klart under målet om 4,4 procent och långt under ökningen i globalindex på 12 procent, en uppgång anförd av techaktier.

Risk för ny it-bubbla

Techaktier ser dock skörast ut för en korrektion av alla tillgångskategorier, eftersom så många av dem är olönsamma, enligt Peter Costello. Han menar att det finns en klar risk för att vi får uppleva ett scenario liknande det som utspelade sig när den så kallade it-bubblan sprack vid millennieskiftet.

Den senaste tidens hastiga uppgång i långräntor, något som skett särskilt snabbt i just Australien, har blivit en av de mest omtalade frågorna i förhållande till de nuvarande börsvärderingarna de senaste veckorna. Farhågan gör gällande att långränteuppgången indikerar att inflation är på väg i kölvattnet av alla penningalstrande stödinsatser. Techaktierna har också visat sig särskilt sköra den senaste veckan, då teknikaktieindexet Nasdaq 100 backat omkring 5 procent från sina rekordnivåer förra veckan.

”Ingen räntehöjning på gång”

Både Federal Reserves ordförande Jerome Powell och ECB-ordföranden Christine Lagarde har dock framhållit att någon räntehöjning för att stävja eventuell inflation inte är på gång eftersom bilden av ihållande inflationsökning ännu inte anses realistisk. Målinflationen kring 2 procent spås fortfarande ligga flera år framåt i tiden, enligt Jerome Powells uttalanden från tidigare i veckan.

Liknande repliker har också hörts från den australiensiska centralbanken RBA:s ordförande Philip Lowe, som tidigare i februari stakade ut en prognos om att inflationen når 2-3 procent först 2024, och att RBA först då kommer överväga den räntehöjning som skulle kunna bli punkten för vår tids starkaste börscykel.

Prognoser med den löptiden är dock något Peter Costello avfärdar.

”Pristrycket kan bli ohållbart och inflationen kan sticka iväg innan 2024, vilket också skulle tvinga RBA att agera tidigare. Men rent allmänt vill jag hävda att den som tror sig veta hur ekonomin ser ut om tre år under rådande förhållanden bedrar sig själv”, sade han.