Aktie Flera av Odins fonder har under den gångna månaden gått in i ett fastighetsbolag inom segmentet bostäder som är verksamt i Stockholmsregionen.

Både Odin Small Cap och Odin Fastighet har under april gått in i Alm Equity, konstaterar fondförvaltarna i fondernas respektive månadsrapporter.  Fastighetsbolaget drivs av Joakim Alm som är grundare, storägare och vd.  

”Vi är imponerade över bolagets historiska prestation som skapat stora värden för aktieägarna under många år”, skriver Odin Fonder och fortsätter:

”Bolaget har gått från att vara en nästan renodlad bostadsrättsutvecklare i Stockholm till att numera främst utveckla för egen förvaltning genom det börsnoterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder”.

Odin noterar också att man sett flera prov på disciplinerad och skicklig kapitalallokering från Joakim Alm och hans team, samt en fokuserad men mycket flexibel organisation.

”Givet den fortsatta bostadsbristen i Stockholm tror vi det kommer finnas goda möjligheter för fortsatt värdeskapande från detta mycket kompetenta team”, avslutar Odin Fonder.