Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Premiepension Branschorganisationen Fondbolagens förening är kritiska till regeringens planer på att gå vidare med förslaget om ett upphandlat fondtorg inom premiepensionen. De allvarliga problem och den avsaknad av kontroll som tidigare funnits på fondtorget har redan åtgärdats, argumenterar branschorganisationen.

”Det finns inget att vinna genom att införa ett komplext och stelbent upphandlingsförfarande. I stället leder förslaget till en omotiverad begränsning av fondutbudet och en risk för sänkta pensioner”, skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Premiepensionen har enligt Fondbolagens förening haft en mycket god utveckling och bidragit till högre pensioner.

”Nu ska en myndighet göra valet, och många av de fonder som spararna har valt och varit nöjda med kommer att bytas ut. Små och nischade fonder kommer ha svårt att komma med i upphandlingarna. Upphandlingsmetodiken leder i stället till en likriktning och indexering av förvaltningen i fonderna vilket minskar valmöjligheten för spararna och utesluter de mest framgångsrika fonderna”, resonerar branschorganisationen.

Fondbolagens förening uppger sig dela synen att fonder som inte sköter sig eller är seriösa inte ska få finnas i ett system som hanterar vanliga löntagares pensioner.

”De borde inte finnas på marknaden överhuvudtaget om behöriga myndigheter utövade en effektiv tillsyn. Efter Allra-skandalen har premiepensionssystemet gått från ett system med avsaknad av kontroll och tillsyn till att ha omfattande krav och uppföljning av fonderna. En offentlig upphandling behövs inte längre”, menar Fondbolagens förening.

När det gäller motivet att sänka kostnaderna anser branschorganisationen att det inte saknas verktyg i det nuvarande systemet. Avgifterna för de privata fonderna i systemet är genomsnitt 0,21 procent medan motsvarande siffra för förvalet AP7 Aktiefond är 0,10 procent, noteras det.

”Det finns mindre fonder i systemet som kostar mer, men de har huvudsakligen specialiserade investeringsstrategier eller placeringsinriktningar som tillför en stor valfrihet för spararna”, argumenterar Fondbolagens förening.