Fonder Under februari sålde svenska fondsparare av aktiefonder på bred front. Men vid månadsskiftet hade svenskarna fortfarande 10 miljarder sparade i Rysslandsfonder, visar statistik från Fondbolagens förening.

Enligt föreningens statistik syntes ett nettoutflöde från fondspararna på drygt 23 miljarder kr under februari. Nästan 33 miljarder togs ut från aktiefonder medan 6,5 miljarder nettosparades i korta räntefonder.

Nettoutflödet från Rysslandsfonder var drygt 500 miljoner men vid månadsskiftet, alltså då de flesta Rysslandsfonder redan handelsstoppats, fanns närmare 10 miljarder kvar i Rysslandsfonder.

– Nettoutflödena från Ryssland- och Östeuropafonder låg på ungefär samma nivå som under månaden innan, vilket inte är särskilt förvånande då en fullskalig invasion var otänkbart för många innan den var ett faktum. Från det att kriget utbröt fanns det inte heller särskilt många dagar för sparare att agera på, bara någon dag efter invasionen stängde Moskvabörsen och fonder med exponering mot den ryska marknaden tvingades senarelägga handeln. Som alltid och kanske mer aktuellt än någonsin: Se till att du har en god riskspridning i ditt sparande, sett till både branscher och länder, och håll fast vid din sparstrategi, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

nettosparande-feb-22

aktiefonder-feb-22