Fonder Informationen om fonder inriktade på hållbara investeringar är många gånger otydlig, enligt Finansinspektionen som gjort en fördjupad analys. Myndigheten uppger att den nu kommer att agera för att "nödvändiga förbättringar sker". 

Finansinspektionen (FI) har analyserat om informationen kopplad till fonder med hållbara investeringar som mål uppfyller de krav som finns på transparens. I ett flertal fall är informationen otydlig och det är ”många gånger oklart vad som betraktas som en hållbar investering och vilka miljömässiga eller sociala mål fonden bidrar till”, skriver FI i ett pressmeddelande. 

– Förvaltare behöver bli bättre på att ge tydlig och jämförbar information till de som vill investera i hållbara fonder. Det är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut, säger myndighetens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren i en kommentar. 

Vidare uppger FI att myndigheten kommer att fortsätta att ”analysera fondinformationen” och i dialog med branschen ”verka för att nödvändiga förbättringar sker”. 

Bakgrunden till myndighetens analys är de nya regler om hållbarhetsrelaterad information som finansiella aktörer måste lämna till investerare. De nya reglerna trädde trädde i kraft i mars 2021 inom ramen för EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR. 

Hårdast krav ställs på fonder med ”hållbara investeringar som mål”, även kallade ”mörkgröna fonder” eller ”artikel 9-fonder”. Det är den högsta hållbarhetsnivån inom EU-regelverket.