Aktie TIN Fonder har under december sålt närmare en femtedel av sitt innehav i Enad Global 7 (EG7). Det är fondbolagets första försäljning i gamingbolaget sedan intåget hösten 2020. Det framgår av ägardatatjänsten Holdings senaste månadsuppdatering.

Under december minskade TIN Fonders innehav med 473.000 aktier för att vid utgången av månaden uppgå till knappt 2,4 miljoner aktier. Snittkursen i EG7 låg under december på 32:50 kronor. När TIN Fonder köpte sina första aktier i EG7 låg kursen något under 50 kronor och när fondbolaget ökade sitt innehav i slutet av 2020 gjordes det till kursen 108 kronor.

EG7:s aktie var under press stora delar av fjolåret med ett kursfacit på -71 procent. Under augusti månad enskilt backade aktien med 36 procent efter en kvartalsrapport som mottogs negativt av marknaden och en efterföljande vd-avgång.

Nyhetsbyrån Direkt har tidigare rapporterat att både Carnegie Fonder, Nordea Fonder och Första AP-fonden under hösten 2021 sålt sina innehav i EG7. Av Holdings decemberuppdatering framgår bland annat att såväl Skandia Fonder som Livförsäkringsbolaget Skandia fortsatt att göra stora minskningar av sina innehav.