Fritidshus Förra året anmäldes närmare 5 800 vattenskador i svenska fritidshus, en uppgång på 45 procent jämfört med året innan. Den pressade ekonomin för många hushåll har samtidigt ökat risken för allt fler vattenskador upptäcks på fritidshus under våren, enligt försäkringsbolaget Folksam som tipsar om förebyggande åtgärder. 

Sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningar, som är vanligt förekommande i fritidshus, ökar risken för vattenskador. Försäkringsbolaget Folksam kunde se en ökning i antalet rapporterade frysskador på 25 procent i december förra året, som var en ovanligt kall månad. 

Med tanke på fjolårets kraftiga kostnadsökningar för hushållen bedömer Folksam att många lämnat sina fritidshus ouppvärmda, något som gör att försäkringsbolaget nu ser en ökad risk för allt fler vattenskador under våren när husen tas i bruk igen. Det uppmärksammar Folksam i ett pressmeddelande. 

”Risken finns att fler stängt av värmen helt, vilket kan orsaka vattenskador när huset värms upp igen. Ett tips är övervaka uppvärmningen av fritidshuset efter en längre period utan tillsyn, det är också viktigt att vara uppmärksam när till exempel vattnet sätts på igen och vara observant på om det läcker någonstans”, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam, i en kommentar. 

Försäkringsbolaget har även samlat ett antal tips för att förebygga vattenskador, bland annat att se över rörfogar och kranar i fritidshuset (se faktaruta). 

Under 2022 anmäldes totalt närmare 5 800 vattenskador i svenska fritidshus, en ökning med 45 procent jämfört med året innan, visar siffror som Svensk Försäkring tagit fram. 

Enligt Folksam handlar nästan 30 procent av skadeärendena som rapporteras in till försäkringsbolagen kopplat till fritidshus om vattenskador.

Skadorna uppgår till ett värde av hundratals miljoner kronor och drabbar förutom husägaren och försäkringsbolaget även miljön, betonar Folksam vidare i pressmeddelandet och hänvisar till en tidigare undersökning som Svensk Försäkring har gjort. 

Undersökningen gäller rapporterade vattenskador i fritidshus under 2021 som motsvarande koldioxidutsläpp på totalt 1 740 ton. Hanteringen av en typisk vattenskada ger utsläpp på i genomsnitt 300 kilo koldioxid, enligt Svensk Försäkring. 

Dessa skador och utsläpp kan i många fall undvikas, understryker Folksam.

”Alla byggskador som kan undvikas är en seger både för kunden och miljön. Varje år tar vi emot anmälningar på skador som man enkelt kunde undvikit. Tidigare undersökning visar att tre av tio inte gjort något för att minska risken för frysskador när man stänger igen fritidshuset på hösten”, kommenterar Erik Arvidsson.