Pension Försäkringsjätten Folksam höjer återbäringsräntan på Folksam Liv och Tjänstepension till 4 procent efter årsskiftet. 

Med start den 1 januari 2023 höjer Folksam Liv återbäringsräntan till fyra procent. Folksam Tjänstepension gör motsvarande höjning för tjänstepensionsverksamheten. Det meddelar försäkringsjätten i ett pressmeddelande.

– Under hösten har vi haft en positiv avkastning på våra aktieplaceringar. Självklart ska detta gynna våra kunder och därför höjer vi nu återbäringsräntan i linje med vår policy för kollektiv konsolidering, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam, i en kommentar. 

Den kollektiva konsolideringsgraden, alltså relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 30 november till 112 procent för Folksam Liv och till 111 procent för Folksam Tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Trots den kommande höjningen ligger återbäringsräntan fortsatt under genomsnittet de senaste åren. Mellan år 2017 och 2021 uppgick räntan till 6,6 procent för tjänstepensionsverksamheten och 5 procent när det gäller övrig livförsäkringsverksamhet.