FM Mattsson ökar vinsten

Publicerad 2018-02-14 08:09

Rapport FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, rapporterar en ökad vinst och omsättning.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 9,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (3,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:71 kronor (0:29).

Rörelseresultatet blev 13,1 miljoner kronor (4,0).

Nettoomsättningen uppgick till 275 miljoner kronor (262). Försäljningstillväxten var 5,0 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 5,4 procent.

”Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 5,0 procent drivet av organisk tillväxt i Norden där framförallt Sverige och Danmark visade en positiv utveckling under kvartalet”, skriver Fredrik Skarp i sitt vd-ord.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (3:00).