Rapport FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar ett resultat efter skatt på 24,5 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019 (20,1). Resultatet per aktie uppgick till 1,77 kr (1,49). Rörelseresultatet blev 31,4 miljoner kr (26,7).

Nettoomsättningen uppgick till 322 miljoner kr (265). Försäljningstillväxten var 21,3 procent. Rensat för förvärv och valutakursförändringar, som påverkade nettoomsättningen positivt med 61,2 miljoner kr respektive 1,9 miljoner kr, motsvarade omsättningen en organisk tillväxt om -2,5 procent.

Förändringen beror på något lägre efterfrågan från kunder i den nordiska marknaden, skriver FM Mattsson.