Pension På onsdagen fattade riksdagen beslutet att utvidga den tidigare beslutade flytträtten för pensionssparande. Från den 1 juli kommer även pensionsförsäkringar tecknade före 2007 att bli möjliga att flytta.

Samtidigt klubbade riksdagen också igenom Kristdemokraternas förslag att tillsätta en utredning för att utröna om före detta arbetsgivares underskrift kan slopas vid en pensionsflytt.

Det här innebär ytterligare ett steg mot en fungerande flytträtt på pensionsmarknaden, anser Frida Bratt, Nordnets sparekonom.

”142 miljarder kr är inlåsta”

– Viktiga steg har tagits mot en schysstare pensionsmarknad, särskilt i och med taket för hur mycket pensionsbolagen får ta ut i avgift vid flytt, men dessvärre har dessa förbättringar endast gällt försäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Resterande försäkringar har inte haft någon lagstadgad flytträtt, utan det är upp till pensionsbolaget att bestämma om försäkringen är flyttbar eller inte, säger hon.

Risken är stor att ett antal pensionsbolag då bestämmer att en pensionsförsäkring inte ska vara flyttbar. En antydan om att så är fallet är Finansinspektionens utredning som visar att det just nu finns en halv miljon pensionsförsäkringar som totalt omfattar 142 miljarder kr som inte har flytträtt.

– Många  sparare har alltså inte denna rätt, och vill det sig illa är de inlåsta till dåliga villkor, med höga skalavgifter som äter på kapitalet över tid. Det ska ses mot bakgrund av att avkastning och avgifter har en betydande inverkan på pensionsutfallet för individen, via den idag vanligt förekommande premiebestämda försäkringen, säger Frida Bratt.

”Positivt för konsumenten”

Även Kristdemokraternas förslag att slopa kravet på före detta arbetsgivares underskrift för att genomföra en pensionsflytt är positivt ur ett konsumentperspektiv, anser hon.

– Den före detta arbetsgivaren kan ju till exempel ha gått i konkurs, eller så har man kanske en dålig relation som gör att man drar sig för att kontakta den tidigare arbetsgivaren, säger Frida Bratt.