FLSMIDTH:2022 I LINJE M EGEN PROGNOS, GER MÅL FÖR 2023 OCH 2026

2023-01-18 07:49:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska verkstadsbolaget FLSmidth presenterar preliminära siffror för helåret 2022, ger prognos för 2023 samt introducerar nya långsiktiga finansiella mål.

Det framgår av ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen som bolaget håller under onsdagen.

Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 6,5 miljarder danska kronor, vilket gör att helårsutfallet blev 21,8 miljarder. Här låg bolagets egna prognosintervall på 21-22 miljarder danska kronor. Justerad ebita-marginal blev 3,2 procent för fjärde kvartalet och 6,4 procent för helåret 2022, vilket kan ställas mot egna prognosen "cirka 6 procent". Den rapporterade ebita-marginalen landade på 0 procent för kvartalet och 4,3 procent för helåret, även det i linje med prognosen.

För helåret 2023 spås intäkter på 23,0-24,5 miljarder danska kronor, en justerad ebit-marginal på 6-7 procent och en rapporterad ebita-marginal på 4-5 procent.

Under kapitalmarknadsdagen kommer FLSmidth att presentera nya strategier för segmenten Mining och Cement.

Vad gäller nya långsiktiga finansiella mål introduceras nu de som gäller för helåret 2026. Bolaget räknar med att nå 13-15 procents ebita-marginal för Mining och cirka 8 procent för Cement. Målen för skuldsättning och utdelning kvarstår, det vill säga en skuldsättningsgrad beräknad som NIBD/ebitda på mindre än 2 samt en utdelning om 30-50 procent av nettoresultatet.Direkt-SE