Flera telefon- och bredbandsabonnemang en skuldfälla för familjer

Flera telefon- och bredbandsabonnemang en skuldfälla för familjer

Publicerad 2010-08-25 10:27

Betalningsförelägganden med obetalda skulder hos kronofogden växer inte lika snabbt som tidigare. Trots det har så många som 600 000 ansökningar kommit in under det första halvåret 2010. Telefonibranschen är störst när det gäller betalningsanmärkningar för privatpersoner.

Statistiken över inkomna betalningsförelägganden visar att den kraftiga ökningstakten verkar ha gett vika.

– Vår bedömning är att beror på den positiva konjunkturförändringen, det har helt enkelt blivit bättre. I första hand är det betalningsförelägganden mot företag som inte ökar i samma takt. Under finanskrisen var det nämligen en kraftig ökning av dessa, säger Annika Stenberg, chef för Kronofogdens avdelning för betalningsfastställelse.


Vilka är de värsta skuldfällorna för privatpersoner?

– Telefonibranschen är helt klart störst när det gäller betalningsanmärkningar. Det kan vara både telefoni och bredband och många familjer har flera olika abonnemang som de kanske har svårt att klara av att betala, säger Annika Stenberg.

Betalningsanmärkningarna för telefonibranschen sprider sig på flera olika bolag, men den enskilt största ingivaren är Trafikförsäkringsföreningen.

– De som inte tecknar en trafikförsäkring debiteras istället en trafikavgift som är mycket högre än den vanliga trafikförsäkringen. Den avgiften står bakom många betalningsanmärkningar, säger Stenberg.

Obetalda elräkningar har också ökat under det första halvåret och förklaringen på det är troligtvis den kalla vintern med dyra elräkningar som följd.

Om man får ett brev med betalningsföreläggande från Kronofogden, betyder det inte att det är för sent att agera för att slippa en betalningsanmärkning från kreditupplysningsföretagen.

– Brevet ger tvärtom en möjlighet att agera och ta tillvara på sin lagliga rätt. När det gäller juridiska personer blir det en betalningsanmärkning så fort ansökan har kommit in, då brukar kreditupplysningsföretagen vara snabba. Men för privatpersoner måste skulden först fastställas. Ungefär en tredjedel återkallas medan två tredjedelar blir betalningsanmärkningar, säger Annika Stenberg.

PRIVATA AFFÄRER & TT